01
Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản chính

Bước 1/3: Tuyên bố về Quyền riêng tư

Đọc qua Tuyên bố về Quyền riêng tư sau đây và nhấp vào nút Chấp nhận để đồng ý với thỏa thuận về quyền riêng tư
Giới thiệu
Trình chỉnh sửa trang web coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng trang web này. Chính sách bảo mật này liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân (được gọi là "dữ liệu" bên dưới) có thể được thu thập bởi trang web này. Chính sách này không áp dụng cho các thực thể khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của người chỉnh sửa trang web, cũng như không áp dụng cho những người không phải là nhân viên hoặc đại lý của người chỉnh sửa trang web hoặc không thuộc quyền kiểm soát của người chỉnh sửa trang web. Vui lòng dành thời gian để đọc Điều khoản sử dụng của trang web này.

1. Thu thập dữ liệu
Đăng ký một tài khoản trên trang web này chỉ yêu cầu một địa chỉ e-mail hợp lệ và tên người dùng chưa được chọn. Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin nào khác nếu bạn không muốn. Xin lưu ý rằng tên người dùng bạn chọn, địa chỉ email bạn cung cấp và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nhập vào có thể khiến bạn bị nhận dạng cá nhân và có thể được hiển thị trên trang web này một cách có chủ ý (tùy thuộc vào lựa chọn của bạn trong quá trình đăng ký, hoặc tùy thuộc vào cách trang web được định cấu hình) hoặc vô ý (do hành động xâm nhập thành công của bên thứ ba). Như trên nhiều trang web, trình chỉnh sửa trang cũng có thể tự động nhận thông tin chung có trong tệp nhật ký máy chủ, chẳng hạn như địa chỉ IP và thông tin cookie của bạn. Thông tin về cách quảng cáo có thể được phục vụ trên trang web này (nếu thực sự chính sách của người biên tập trang web là hiển thị quảng cáo) được trình bày bên dưới.

2. Sử dụng dữ liệu
Dữ liệu có thể được sử dụng để tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên trang web này. Các nỗ lực sẽ được thực hiện để ngăn dữ liệu của bạn được cung cấp cho bên thứ ba trừ khi (i) được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này; (ii) nhận được sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như khi bạn chọn đồng ý hoặc không đồng ý chia sẻ dữ liệu; (iii) một dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi yêu cầu tương tác với bên thứ ba hoặc được cung cấp bởi bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; (iv) theo hành động pháp lý hoặc thực thi pháp luật; (v) phát hiện thấy rằng việc bạn sử dụng trang web này vi phạm chính sách, điều khoản dịch vụ hoặc các nguyên tắc sử dụng khác của người chỉnh sửa trang web hoặc nếu người chỉnh sửa trang web cho là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ các quyền và/hoặc tài sản hợp pháp của người chỉnh sửa trang web; hoặc (vi) trang web này được mua bởi một bên thứ ba, trong trường hợp đó, bên thứ ba đó sẽ có thể sử dụng dữ liệu theo cách tương tự như được quy định trong chính sách này. Trong trường hợp bạn chọn sử dụng các liên kết được hiển thị trên trang web này để truy cập các trang web khác, bạn nên đọc các chính sách bảo mật được công bố trên các trang web đó.

3. Bánh quy
Giống như nhiều trang web, trang web này thiết lập và sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể của bạn và ghi nhớ cài đặt cá nhân của bạn.

4. Trẻ vị thành niên
Người biên tập trang web có thể không cho phép những người từ mười ba tuổi trở xuống trở thành thành viên của trang web này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ admin.

5. Sửa hoặc xóa thông tin tài khoản của bạn
Bạn được cung cấp khả năng chỉnh sửa thông tin được lưu trữ cho thông tin tài khoản người dùng của mình trong quá trình đăng ký, bằng cách truy cập bảng điều khiển tài khoản người dùng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản người dùng của mình; để làm như vậy, xin vui lòng liên hệ với quản trị viên trang web. Nội dung hoặc dữ liệu khác mà bạn có thể đã cung cấp và không được lưu trữ trong tài khoản người dùng của bạn, chẳng hạn như các bài báo đã xuất bản, có thể tiếp tục tồn tại trên trang web theo quyết định của người biên tập trang web, ngay cả sau khi tài khoản người dùng của bạn bị xóa. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng của trang web để biết thêm thông tin.

6. Thay đổi chính sách bảo mật này
Các thay đổi có thể được thực hiện đối với chính sách này theo thời gian. Bạn sẽ được thông báo về những thay đổi quan trọng đối với chính sách này thông qua việc đăng một thông báo nổi bật trên trang web và/hoặc bằng thư gửi đến địa chỉ email bạn đã cung cấp, địa chỉ này được lưu trữ trong cài đặt người dùng của bạn.

7. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO
Mặc dù chính sách quyền riêng tư này nêu rõ các tiêu chuẩn để duy trì dữ liệu và trong khi các nỗ lực sẽ được thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn nói trên, thì người chỉnh sửa trang web không thể đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn này. Có thể có các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của người chỉnh sửa trang web có thể dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu. Do đó, người chỉnh sửa trang web không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến việc bảo trì hoặc không tiết lộ dữ liệu.

8. Thông tin liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc về trang web này, vui lòng liên hệ với quản trị viên trang web.
Nhấp vào Tôi chấp nhận có nghĩa là bạn đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư ở trên.